Styrets mål

Styret jobber for alle beboerne. Er økonomisk ansvarlig for driften av bygget. Er HMS ansvarlig dvs. Helse, Miljø og Sikkerhet, tuftet på gjeldene lover. Styret har også nødvendige medhjelpere i laget, med definerte oppgaver Styret ser at alle beboerne bidrar på sin positive måte. Disse tingene håper styret skal ende opp i et godt bomiljø for alle

1.6.2019

Styret består av: Leder: Dag Tunhøvd.
Styremedlemmer:, Roy Jensen, Olav Gjestad, Rune Holen, Trond Johnsen
Vararepresentant: Henning B Pedersen, Ina Halvorsen 


Her kan beboere ta direkte kontakt med personer med gjeldene ansvarsområde.

o Funksjoner i Årnes Passasjen Borettslag:


Renholdsansvarlig Anne Grete Tunhøvd tlf. 920 54 776

Ringetablå og postkasse ansvarlig (merking). Velkommen til borettslaget, vedtekter og husordensregler kan hentes hos: Olav Gjekstad, tlf. 934 43 220

Elektro/ brannansvarlig, garasjeporter og inngangsdører: Roy Jensen, tlf. 920 36 726

Fjernvarme: Anners 913 58 428 

Varmekabler innkjøring til kjeller P: Rune Holen, tlf. 922 61 976

Tak/garage sluk/uteområdet: Gunnar tlf. 909 89 400

Hjemmesiden, her kan du tipse om nyheter osv: Henning 450 83 461

Tap av nøkkel: Bestilling skriftlig OBOS E-post; mariann.torjuss@obos.no Det er bare andelseiere som kan bestille nøkler.

Brøyting/sandstrøing: Roy Jensen, tlf. 920 36 726

Heisansvarlig: Rune Holen, 922 61 976

Informasjon internt: Trond Johnsen, 414 02 726

Homenett, 38 99 01 00