Styrets mål

Styret jobber for alle beboerne. Er økonomisk ansvarlig for driften av bygget. Er HMS ansvarlig dvs. Helse, Miljø og Sikkerhet, tuftet på gjeldene lover. Styret har også nødvendige medhjelpere i laget, med definerte oppgaver Styret ser at alle beboerne bidrar på sin positive måte. Disse tingene håper styret skal ende opp i et godt bomiljø for alle

1.6.2018

Styret består av: Leder: Dag Tunhøvd.
Styremedlemmer:Irene Andreassen, Roy Jensen, Olav Gjestad, Rune Holen.
Vararepresentant: Henning B Pedersen, Liv Torstensen


Kontakttelefoner for beboere i Årnes Passasjen Borettslag2018/19 KLIKK HER


Disse personer i borettslaget letter og effektiviserer styrets arbeid ved vedlikehold og drift. Gir fellesskapet en økonomisk gevinst. Og borettslaget trenger da ikke vaktmester.


Sikrer kontrollen angående sikkerhet i forhold til HMS.


Når alle (beboere) bidrar etter evne vil vi opprettholde en god standard og et attraktivt bosted både inne og ute.


Her kan beboere ta direkte kontakt med personer med gjeldene ansvarsområde.

o Funksjoner i Årnes Passasjen Borettslag:


o Renholdsansvarlig Anne Grete Tunhøvd tlf. 920 54 776

o Ringetablå og postkasse ansvarlig (merking). Velkommen til borettslaget, vedtekter og husordensregler kan hentes hos: Olav Gjekstad, tlf. 934 43 220

o Elektro/ brannansvarlig, Ansvarlig for garasjeport og inngangsdører til bygningen: Roy Jensen, tlf. 920 36 726

o Fjernvarme og Brøytestikker: Anners 913 58 428

o Varmekabler innkjøring til kjeller P: Rune Holen, tlf. 922 61 976

o Lysansvarlig gi melding hvis lys ikke virker i fellesomr: Arve Hoel tlf. 928 41 107

o Tak/garage sluk/uteområdet: Gunnar tlf. 909 89 400

o Hjemmesiden, her kan du tipse om nyheter osv: Henning 450 83 461

o Tap av nøkkel: Bestilling skriftlig OBOS E-post; robert.olsen@obos.no Det er bare andelseiere som kan bestille nøkler.

o Brøyting/sandstrøing: Irene Andreassen tlf. 977 21 062

o Heisansvarlig: Irene Andreassen tlf. 977 21 062